กล่องขนาดมาตรฐาน KERRY size S+ ( 12.65 บาท / ใบ )

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด: 37 x 24 x 14 ซม. ( 20 ใบ / แพ็ค )

Share

Share

กล่องขนาดมาตรฐาน KERRY ไซน์ S+ คุณภาพดี 20 ใบ / แพ็ค ( 12.65 บาท / ใบ )

กระดาษหนา 3 ชั้น KI 

สั่งซื้อมากกว่า 1,000 ใบ Add Line : @uppofficial เพื่อได้ราคาพิเศษ 

** โปรโมชั่น ซื้อขั่นตำ่ 25 แพ็คขึ้นไป ราคา 232 บาท / แพ็ค